Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

LIONS CLUB TÁBOR » Mezinárodní vztahy

1. LC KONSTANZ, D111SW, NĚMECKO

Mezinárodní vztahy táborského Lions klubu jsou velmi bohaté. Už při svém vzniku v roce 1996 se opíral o pomoc a rady kostnického Lions klubu. Lions Club Konstanz je naším partnerským klubem a udržujeme s ním styky dodnes. Jednou z největších společných aktivit obou klubů v oblasti podpory mládeže bylo zakoupení elektronického klavíru a zvukové aparatury pro pěvecký sbor Gymnázia Tábor.

Už od svého založení usiloval Lions Club Tábor o navázání kontaktů s jinými lionskými kluby. Vždyť Mezinárodní Asociace Lionů v druhém článku svých stanov říká, že jedním z hlavních cílů Lionů je vytvářet a podporovat ducha porozumění mezi národy ve světě.

2. LC ORINDA, D4C3, USA

Město Tábor a město Orinda v Kalifornii mají od roku 1998 status partnerských měst a v témž roce se začaly rozvíjet vztahy mezi Lions kluby obou měst. V srpnu 1998 byl v rámci programu Club Twinning uzavřen sesterský vztah mezi Lions Club Orinda a Lions Club Tábor. Od této doby jsou vztahy mezi oběma kluby těsné a vyústily v několik společných aktivit. Nelze nezmínit zajištění tříměsíčního studijního pobytu táborské oční lékařky na špičkových klinikách v městě San Francisco v roce 1999, nebo finanční spoluúčast při návštěvě primáře očního oddělení nemocnice v Táboře na mezinárodní Oftalmologické konferenci v Dalasu v roce 2000. Táborští Lioni navštívili svůj twin klub v Orindě dvakrát.

Návštěva lionů z americké Orindy v Táboře se uskutečnila 23.-26. října 2003. Připravili jsme pro ně program a řádně se o ně postarali, jak sami nazvali- přímo královsky.

Image Image
Schůze LC Orinda, červenec 1998, kde bylo dohodnuto uzavření sesterského vztahu mezi Lions Club Orinda, USA a Lions Club Tábor, Česká republika. Lioni z americké Orindy v zajetí táborských Baráčníků, 24. října 2003

3. LC AIEA PEARL HARBOR, D50, USA

Druhým naším sesterským klubem v rámci programu Club Twinning je Aiea Pearl Harbor Lions Club z Honolulu na Havajských ostrovech. Sesterský status byl podepsán v listopadu 1998. Kluby udržují mezi sebou častý písemný styk, informují se navzájem svých klubových aktivitách a aktivitách svých distriktů. Ač se to zdá neobvyklé, kluby se vzájemně navštěvují. Oboustranná návštěva proběhla už dvakrát.

Image Image
Schůze LC Pearl Harbor, červenec 1998. Ing. Václav Hofreiter za LC Tábor a Nelson Kaahanui, president LC Pearl Harbor, navrhují uzavření sesterského statusu mezi oběma kluby. Lioni z LC Pearl Harbor, manželé Brieskovi, na návštěvě v Táboře. Táborští Lioni seznamují hosty s českým folklórem.

Lioni z Pearl Harbor, mimo jiné, si vzali patronaci nad delegací našeho distriktu při lionském Konventu v Honolulu v roce 2000 a nad naším účastníkem kempu mládeže na Havajských ostrovech v roce 2001. Nelze opomenout i finanční příspěvek lionů z Pearl Harbor na zmírnění účinku povodní v táborském okrese v roce 2002. Lioni z Pearl Harbor plánují opět navštívit Tábor v roce 2005.

4. LC WIESMOOR, D111NB, NĚMECKO

V posledních třech letech začíná Lions Club v Táboře rozvíjet velmi přátelské vztahy ještě s dalšími evropskými kluby. Jedním z nich je Lions Club Wiesmoor Ostfriesland, Německo.

Četná korespondence a osobní přátelství mezi některými členy obou klubů pomáhá udržovat vzájemnou informovanost o činnosti klubů a dění ve svých městech. I přes velkou vzdálenost mezi Táborem a městem Wiesmoor delegace obou klubů se recipročně navštěvují, nejméně jedenkrát za rok. Lioni z Wiesmooru při své návštěvě v Táboře v září 2002 významně finančně přispěli na postižené povodněmi. Členové obou klubů se recipročně navštívili v roce 2003 a roce 2004. Vzájemné návštěvy se plánují i na tento rok (2005).

5. LC LINZ DANUBIUS, D114M, RAKOUSKO

Image
Tábor, 14. září 2002 - podpis Pamětní listiny při setkání tří spřátelených klubů.
Zleva: Ing. Martin Hart (tehdejší Guvernér D122 a člen LC Tábor), MUDr. Petr Vilímek (LC Tábor), Ing. Folkmar Alzner (LC Linz Danubius), Dr. Gerd Breucker (LC Wiesmoor)
Druhý evropský zahraniční Lions Club, s kterým náš klub navázal silný přátelský vztah, je Lions Club Linz Danubius, Rakousko. Díky nevelké vzdálenosti mezi Táborem a Lincem jsou vzájemné návštěvy obou klubů časté. Lioni z klubu Linz Danubius též při své návštěvě Tábora v září 2002 přispěli nemalou finanční částkou na postižené povodněmi. Častá vzájemná setkání členů obou klubů vytvářejí stále silnější přátelské vztahy a následné společné aktivity.

V září 2002, při příležitosti konání Táborských slavností, hostil náš klub 40 lionů z Wiesmooru a Lince.

6. LC HILLSBORO, D27D2, USA

Dalším klubem s kterým táborští Lioni uzavřeli twinning status je Lions Club Hillsboro, Wisconsin, USA. Město Hillsboro má asi 1400 obyvatel, má silné vazby na české tradice a je nazýváno hlavním městem Čechů ve státě Wisconsin. První kontakty s LC Hilsboro začaly v prosinci roku 2003. Jednání probíhalo s presidentem klubu pro období 2003-2004 (pan Shaw Redington) a vedoucím výboru pro sesterské vztahy panem Carl Ballerem.

Image
Lioni z Hillsboro
Sesterský status (Club Twinning) mezi LC Tábor a LC Hillsboro byl podepsán 5. dubna 2004 a registrace u LCI v Oak Brooku proběhla13. dubna 2004.

LC Hillsboro byl charterován v roce 1986. V současné době je LC Hillsboro smíšený klub s 43 členy.

Mezi kluby probíhá čilá písemná korespondence, výměna tiskových materiálů a dárkových balíčků. Lioni z obou měst se snaží zprostředkovat kontakty i mezi dalšími místními institucemi jako jsou školy, nemocnice atd. Návštěva Lionů z Hillsboro v Táboře se plánuje na září 2005.

7. LC DOLE, D103 CE, FRANCIE

Historické město Dole s přibližně 27 000 obyvateli leží ve východní Francii. S městem Tábor ho pojí status sesterských měst. První kontakty mezi Liony z Tábora a Dole byly navázány v září 2002.

Tehdy delegaci města Dole vedl místostarosta města a současně Lion pan Jean-Claude Protet. Od té doby probíhala mezi kluby vzájemná korespondence. Další delegace Lionů z Dole navštívila Tábor 11. září 2004.

Image
Funkcináři LC Dole, pan Jacques Vuillaune a pan Michel Gautherot si vyměňují klubové vlaky s prezidentem LC Tábor panem Františkem Jánským.
Na pozvání Lionů z Dole se v listopadu 2004 uskutečnila návštěva táborských Lionů v jejich městě, a to při příležitosti 40. výročí založení LC Dole. Po upřesnění programu, termínu a počtu naše osmičlenná delegace složená ze 4 členů LC Tábor vždy s rodinným příslušníkem, se vydala 26.11.2004 do města Dole, které je již od roku 1996 partnerským městem Tábora. V Dole nás přivítal president klubu pan Alain Marqueze s dalšími členy LC Dole a po vzájemných zdravicích a mnoha přípitcích jsme byli ubytováni ve čtyřech rodinách.

Následující sobota byla velmi náročná - prohlídka města, několikahodinový oběd, nákupy a večer po změně garderoby odjezd cca 10 km za město Dole do kulturního zařízení, kde se konal gala večer k 40 výročí založení LC Dole. Z původních zakládajících členů tohoto klubu se již tohoto večera dožil pouze jeden, 85 letý pán ( dnes již čestný člen ), který se zúčastnil s manželkou, byl veselý, trochu komunikoval anglicky, s každým se zastavil a pohovořil , prostě byl úžasný. Gala večera se zúčastnilo asi 130 hostů, členů LC, přátel a partnerů. Samozřejmě se hodovalo, tančilo a diskutovala až do časných ranních hodin.

V neděli po krátkém spánku opět setkání s přáteli a lioni z Dole se vždy všech setkání zúčastňovali ve velkém počtu a tak bylo pořád s kým a o čem si povídat. Při obědě jsme diskutovali o uzavření partnerství mezi našimi kluby, o práci a zkušenostech a plánovali jsme společné akce.

Další společné setkání předběžně plánujeme na září 2005 u nás v Táboře, kde bychom rádi podepsali dokument o spolupráci a přátelství.

Image Image
Město Dole Pěvecké vystoupení našich hostitelů

Je naším přáním uspořádat v Táboře setkání zástupců všech 8 spřátelených klubů najednou, tj. lionů z LC Tábor, Konstanz, Orinda, Pearl Harbor, Wiesmoor, Linec, Hillsboro a Dole. Doufám, že se nám to společně brzy podaří, vždyť jsme Lioni.

Ing. Václav Hofreiter
Sekretář LC Tábor