Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

LIONS EYE » Projekt

Cíl:

V souladu s obecným cílem mezinárodního humanitárního lionského hnutí (podporovat prevenci a léčbu zrakového postižení) zamezit vzniku tupozrakosti a jiných vad zraku v době jeho vývoje u předškolních dětí.

Partner projektu:

Optika D+P s.r.o. Tábor a Soběslav, která zakoupila pediatrický autorefraktometr
Plusoptix A09 (www.optikadp.cz).
logo Optika D+P s.r.o.

Podpora projektu:

Starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer, senátor Mgr. Pavel Eybert, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ v Táboře.

Proč je projekt realizován?
 • u 3% dětí dochází k tupozrakosti
 • u 4% dětí vzniká šilhavost
 • každé 4. dítě trpí refrakční vadou

95% všech poruch vidění lze úspěšně léčit pokud jsou odhaleny včas!!!

Vyšetření zraku je prováděno ZDARMA a je určeno dětem v předškolním věku. Vhodné je i pro kojence od šesti měsíců.
Kde je toto vyšetření zraku prováděno?
 • přímo v mateřských školách v Táboře a okolí u všech dětí, pokud projeví o vyšetření zájem jejich rodiče;
 • ambulantně po telefonickém dohovoru:
  Optika D + P s.r.o. ambulance optometrie, Erbenova 2978, Tábor,
  telefon: 381 251 622
Postup vyšetření:

Zrak je vyšetřen přístrojem PlusoptiX A09, který ze vzdálenosti 1 metru pořídí snímek očí. Během několika vteřin vyhodnotí, zda je zrak dítěte v pořádku. Není potřeba aplikovat oční kapky nebo jinak dítě na výkon připravovat. Vyšetření využívá infračervené spektrum a je tedy zcela bezpečné.

Image
Vyšetření pomocí přístroje Plusoptix A09


O termínu vyšetření jsou rodiče dětí informováni mateřskou školou, kterou dítě navštěvuje.
Ambulantní vyšetření si rodiče dohovoří osobně nebo telefonicky v ambulancích Optiky D+P s.r.o.

Screeningové vyšetření nenahrazuje kompexní vyšetření očním lékařem. Nemůže odhalit všechny oční vady, ale klade si za cíl diagnostikovat důležité faktory pro správný vývoj zraku.

Přístroj Plusoptix A09 umožňuje zjistit:

 • objektivní refrakci obou očí současně, tj. dioptrie sférické i cylindrické
 • velikost zornic
 • asymetrii rohovkový reflexů - stupeň šilhavosti očí
 • pupilární vzdálenost - vzdálenost mezi pravou a levou zornicí

Výsledkem každého měření jsou informace s naměřenými hodnotami a snímek očí na displeji přístroje.

Image
Jednotlivé údaje představují:
 • OD = pravé oko
 • OS = levé oko
 • Refrakce pro pravé nebo levé oko zleva: +4,00 (+3,50)= sférické dioptrie pravého (levého) oka, - 7,50 (-6,50) = cylindrické dioptrie pravého (levého) oka, 9 (171) stupňů - osa cylindru pravého (levého) oka
 • Asymetrie rohovkových reflexů 7,8 stupně = úhel šilhavosti
 • Zornice 4,6 (4,5) - velikost zornic, porovnává se jejich vzájemná velikost
 • Zelené a červené tečky = rohovkové reflexe
 • Vzdálenost zornic 53mm

* Poznámka: U tohoto dítěte jsou žlutě podtržené hodnoty značně mimo povolenou normu odpovídající věku

Naměřené hodnoty se porovnávají s hodnotami povolenými pro daný věk dítěte. V případě odchylek od povolených hodnot je vydáno "Potvrzení o vyšetření",které slouží jako podklad k dalšímu odbornému vyšetření očním specialistou.

* Blíže o vadách zraku a ostatních informacích v Přílohách projektu.