Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

LIONSKÉ HNUTÍ » Historie hnutí

V roce 1917 přesvědčil chicagský pojišťovací agent Melvn Jones své přátele z klubu Business Circle of Chicago, s nimiž pravidelně obědval, že by se měli spojit s jinými nezávislými kluby a vytvořit národní organizaci, která by nesměřovala ke spojení za obchodními, ale dobročinnými účely, k prospěchu společnosti jako celku.

Došlo ke sjednocení pod názvem Lions Clubs, podle jedné ze zakládajících skupin - Association of Lions Clubs).

Od roku 1921 je symbolem hnutí emblém se dvěma lvími hlavami kolem modrého terče s písmenem "L".

Od roku 1945 je LCI jako mimovládní organizace poradním orgánem OSN.

V roce 1954 přijímá konvent v New Yorku motto "WE SERVE", které se používá do současnosti.

Od roku 1967 existuje oficiální program LEO sdružující příznivce lionského hnutí ve věku 12 - 29 roků. Dnes se těchto 122 000 mladých sdružuje v 4 900 LEO klubech ve 135 zemích.

Do roku 1987 bylo členství v Lions klubech výhradně pánskou záležitostí, od tohoto roku však naše řady krášlí i lvice, jejichž počet přesáhl ke konci roku 2003 170 tisíc.

V roce 1989 se založením klubů v Maďarsku, Polsku a Estonsku přidaly k lionskému hnutí i země z druhé strany bývalé železné opony.

Dnes má lionské hnutí své hlavní sídlo v Oak Brook, ve státě Illinois.

Nejaktuálnější informace (v angličtině a dalších světových jazycích) o celosvětovém lionském hnutí jsou k dispozici na stránce http://www.lionsclubs.org

Stručná historie lionského hnutí v ČR

První lionský klub byl založen v bývalém Československu v roce 1990. V roce 1992 byly kluby v bývalém Československu zastřešeny Districtem číslo 122. Během času postupně vznikaly další kluby po celém území. K 1. 1. 2004 bylo v D 122 celkem 39 klubů. Aktuální informace o Districtu 122 naleznete na adrese http://www.lci-d122.info/