Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

LIONSKÉ HNUTÍ » Principy

Lions Club International (LCI) je největší efektivně pracující dobročinná organizace na světě. LCI má 1,4 milionu členů ve více než 46 tisících klubů, soustředěných v 745 distriktech (stav k 31. červenci 2004). LCI působí v 193 zemích na všech trvale obývaných kontinentech.

Bez ohledu na jazyk, společenské postavení, politické názory či náboženské přesvědčení se všichni lioni věnují tomu, aby vyhledávali ty, kdo potřebují pomoc, a pomáhali jim.

Hlavní síly jsou soustředěny na potřeby zrakově postižených. Lioni jsou vlastníky patentu označujícího dnes po celém světě slepce - bílé slepecké hole.

V roce 2003 věnovaly LC kluby ve světě částku 506 mil. USD na humanitární a dobročinné účely. Prostředky slouží kromě pomoci zrakově postiženým i např. ke zmírnění následků přírodních katastrof po celém světě, na granty v oblasti nestátních humanitárních a zdravotnických organizací.

Cíle Lions klubů
  1. vytváření a pěstování ducha porozumění mezi národy celého světa
  2. podpora zásad dobrého vládního systému a dobrého občanského chování
  3. aktivní zájem o občanské, kulturní, sociální a morální blaho společnosti
  4. spojení členů poutem přátelství, dobrého kamarádství a vzájemného porozumění
  5. podpora otevřené diskuse členů klubu o všech věcech veřejného zájmu, v níž stranické debaty a sektářské náboženské názory nemají místo
  6. účinné povzbuzování lidí ochotných sloužit společnosti bez osobního prospěchu a snaha o morální chování ve všech oblastech společenského života.