Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

Lions kluby neznají v pomoci hranice…

14. 2. 2018

Lions kluby neznají v pomoci hranice… LC Tábor uspořádal v loňském roce už XVI. ročník cykloputování podél řek v Rakousku či Německu. V Rakousku už není větší řeky kolem které jsme ještě nejeli. V loňském roce to byl nádherný "cyklovandr"do Korutan. Jeli jsme podél řeky Gaal, Drávy, kolem nádherných jezer, které lemují typické vesničky či městečka s pozadím hor. Prostě nádhera. Nejvýstižněji to nazval kamarád Honza, který prohlásil: " Korutany, to je třešnička na dortu Rakousko." A má pravdu, protože tam je skutečně vše a když se k tomu přidá pohostinnost, která tam panuje, tak se nám odtud ani nechtělo. Ubytování a stravování jsme měli v hotelu Rosentalerhof v Mühlbachu, který můžeme ve všem doporučit, jak skupinám, tak i pro rodinnou rekreaci. Cyklostezek je bezpočet, jsou udržované a vedou nejzajímavějšímu památkami regionu.

Lions kluby neznají v pomoci hranice… Představte si, že u stezky máte desku, kde jsou zavěšeny všechny klíče a další pomůcky k opravě kola, dokonce i duše a pláště. Kasička nechybí a každý, když je v nouzi, jako náš kamarád Vítek, rád tam patřičný obnos dá. Je to vše při ruce a hlavně potřebné. Kdy to bude u nás? Asi by to mohlo být, ale dlouho by to tam nevydrželo, A když už jsme u toho, co našim sousedům závidíme, tak ještě jedna příhoda. V Německu, na horním toku Dunaje jsme se setkali se skutečným cestářem, který udržuje danou cyklostezku. Za její stav je osobně zodpovědný a podle toho i vypadala.

Lions kluby neznají v pomoci hranice… Ještě bych se chtěl zmínit a hlavně poděkovat klubům v Rakousku a Německu, které nám velice pomáhají při přípravě našich tras. Jak při doporučení ubytování, stravování, ale i k návštěvě nejbližšího okolí. Výborné jsou i večerní besedy s danými kluby o lionské práci, výměně zkušeností. Jeden člen z LC Danubius Linec p. Alzner Folkmar dokonce s námi několik etap i absolvoval. Díky patří klubům z Drážďan, Mnichova,Beilngries,Bad Tölzu, Dillingenu ,Lienzu,Lince,St.Pölten, Salzburku, Mittenwaldzu a dalším, se kterými jsme se setkali a byli rádi, že lion má přátele všude. Toto je důkaz solidarity a vzájemné pomoci lionského hnutí v praxi. I díky jim jsme měli možnost poznat památky u našich sousedů, kterých není málo, ale i jejich činnost v klubech. Jsem rád, že nejen třepetající vlaječka našeho Lions klubu na mém kole, tak sbližuje lidi.