Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

Jak jsme vydělali peníze na dary organizacím pečujícím o postižené spoluobčany.

3. 1. 2015

Jak jsme vydělali peníze na dary organizacím pečujícím o postižené spoluobčany Jako již každý předchozí rok jsme využili Táborských setkání a předvánočních trhů k prodeji nápojů veřejnosti. Organizace prodejů se ujal lion Zdeněk Kučera. Společně s dalším členem klubu Miloslavem Navrátilem přijali novou koncepci prodeje s dokonalou předchozí přípravou veškerého materiálu a pořízením nového stánku, mnohem mobilnějšího než byl stánek dosavadní. O zajištění prodejních míst a vše s tím spojeného se postaral lion Ladislav Stach.

Jak jsme vydělali peníze na dary organizacím pečujícím o postižené spoluobčany Na dny 12. a 13. září 2014 se podařilo obsadit pět prodejních směn, ve kterých bylo 18 členů klubu. Prodávali jsme horkou medovinu a sponzorské pivo, zajištěné panem Jakubem Návrátilem, který nám jako nečlen klubu při prodejích celou dobu pomáhal, a jemuž klub velice děkuje. Děkujeme pracovníkům sekretariátu MěÚ v Táboře a městskému architektovi Miloši Roháčkovi, kteří nám umožnili vytvořit zázemí ke stánku.

Jak jsme vydělali peníze na dary organizacím pečujícím o postižené spoluobčany Před Vánocemi jsme využili k prodeji dvě místa. 13. prosince 2014, v době Staročeského trhu na Žižkově náměstí, byl stánek umístěn v Pražské ulici. Zázemí nám poskytli manželé Sosnovcovi, kterým patří poděkování, stejně jako patří poděkování majitelce cestovní kanceláře paní Kolářové ve dnech 20. a 21. prosince, kdy jsme postavili stánek u obchodního domu Dvořák. Prodeje se zúčastnilo, v tyto na teplotu méně příznivé dny, 16 členů klubu. Prodávali jsme svařené víno, které sponzorovali členové klubu, lioni Jordák, Kučera, Potěšil a Včelák a horkou medovinu. Nedílnou součástí prodeje v předvánoční čas bylo i rozdávání zdobených perníčků návštěvníkům stánku, především dětem, které přišly ke stánku s rodiči. Zdobení perníčků organizoval před prodeji lion Bohumír Fučík. Perníčky napeklo několik manželek členů klubu a pro společné zdobení perníčků poskytli prostory manželé Boumovi ( Ing. Jan Bouma -úřadující prezident klubu) ve svém bytu.

Jak jsme vydělali peníze na dary organizacím pečujícím o postižené spoluobčany Jak zhodnotit tuto aktivitu? Prodeje byly velmi úspěšné a to i díky veřejnosti a především těm občanům, kteří navštěvují náš prodejní stánek pravidelně a vědí, kam získané finance půjdou. O tom se veřejnost může nakonec přesvědčit na našem XV. jubilejním dobročinném koncertu 16. ledna 2015 v Divadle Oskara Nedbala. Zde budou veřejně předány organizacím pečujícím o postižené osoby finance z prodejů a z výtěžku koncertu.

Napsal lion Miroslav Kotěšovec.

Fotodokumentaci pořídil sekretář Lions klubu Tábor Ing. Václav Hofreiter.