Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

15. jubilejní koncert LC Tábor (16. ledna 2015)

25. 1. 2015

zleva: moderátor Petr Čimpera, nprap. Marie Pačesová (sólo trubka), šéfdirigent plk. Václav BlahunekXV. jubilejní dobročinný koncert pořádaný táborskými Liony se konal 16. ledna 2015 v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Hlavním účinkujícím večera byla Hudba Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením plk. Václava Blahunka. Tento 50 členný orchestr se svými vynikajícími sólisty doprovázeli zpěváci Ivana Brožová, Gabriela Urbánková a Tomáš Savka. V koncertu zazněly náročné skladby autorů Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Andrew Lloyd Webbera, Jaroslava Ježka a dalších. Celý koncert uváděl moderátor Českého rozhlasu Petr Čimpera. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky je velký dechový orchestr, který již více než 65 let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé republiky. Šlo totiž o hudební tělesa, která byla vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury a zároveň ukázkou hudební vyspělosti národa. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky dosud hostovala v šestnácti státech Evropy, Mongolsku, Japonsku a USA, kde v roce 2002 provedla samostatný koncert ve slavné Carnegie Hall. Koncert se konal pod záštitou starosty města Tábora Ing. Jiřího Fišera. Přítomni byli i další vážení hosté jako Mgr. Pavel Eybert, senátor Parlamentu České republiky a JUDr. Emilie Štěpánková, guvernérka lionského Distriktu 122. Cílem koncertu bylo zaprvé zvýšit prestiž Lions klubu v Táboře, a tím dát podnět k získání nových členů. Zorganizováním tohoto koncertu jsme dali najevo, že jsme dobrá parta, která jako celek dokáže hodně pozitivního. Zadruhé jsme se snažili nabídnout takový program koncertu, který bude na úrovni, který diváky potěší, a bude vlastně darem Lionů svému městu. Podařilo se nám prakticky naplnit velký sál divadla, celkem 430 míst. Z toho jsme věnovali 50 vstupenek váženým hostům. Organizace, které pečují o postižené osoby, a které táborští Lioni podporují, obdržely na koncertu při předávací ceremonii od prezidenta klubu Ing. Jana Boumy částku 55 000 Kč. Do organizace koncertu jsme zapojili i členy táborského LEO klubu.

V rámci koncertu byla též veřejnosti prezentována naše klubová aktivita týkající se soutěže o nejlepší Mírový plakát.

Prezident klubu Ing. Jan Bouma předává peněžní dary 5 organizacím Prezident klubu Ing. Jan Bouma předává peněžní dary 5 organizacím, a to:

  • Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých SONS - 15tis.Kč
  • Svazu neslyšících a nedoslýchavých - 10tis.Kč
  • Občanskému sdružení POSTIŽENÉ DÍTĚ - 10tis.Kč
  • Závěrečné poděkování a předání květinObecně prospěšné společnosti KAŇKA - 10tis.Kč
  • Dobrovolnému sdružení stomiků ILCO - 10tis.Kč

Závěrečné poděkování a předání květin

Ing. Václav Hofreiter sekretář Lions Klubu Tábor