Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

Lions klub Tábor uskutečnil již XIV. dobročinný koncert

25. 3. 2014

Prezident klubu Ing.Jiří Málek předává ocenění dětemCílem XIV. dobročinného koncertu bylo nejen přinést návštěvníkům příjemný kulturní zážitek, ale i předat finanční dary, jejichž zdrojem byl tento koncert a další aktivity Lions klubu. Uspořádáním koncertu jsme chtěli propagovat Lions klub i LEO klub Tábor a přesvědčit veřejnost, že peníze od ní získávané pod heslem pomoci potřebným, jsou slova pravdivá a naplňující lionské poslání.

Morální záštitu nad koncertem převzal starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer, účast přijal senátor a starosta města Chýnova Mgr. Pavel Eybert, který klubu přispívá obyčejně při příležitosti koncertu finančními dary, aby pomohl navýšit darované částky. Zúčastnili se i starosta Sezimova Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal a ředitel Základní umělecké školy Sezimovo Ústí Mgr. Josef Janda. Pozvání přijal i prezident LC Praha Strahov San Giorgio pan Milan Horáček s manželkou.

Nejpodstatnější z organizačního hlediska je vždy rozhodnutí, koho zařadit do programu a udělat koncert přitažlivý, a tak naplnit sál divadla. Dávno již zmizela z Tábora vojenská posádková hudba, která byla vždy zlatým hřebem koncertů a přitáhla mnoho diváků. Rozhodovali jsme se, zda využít umělce věhlasného jména, nebo dát příležitost umělcům regionálním. Náš typ padl nakonec na Základní uměleckou školu v Sezimově Ústí, která se předtím podílela na koncertu našeho LEO klubu.

Tak se na první jarní den 21. března 2014 setkali v Divadle Oskara Nedbala diváci a mladí umělci. Děti působí na diváky vždy zvláštním způsobem. Já osobně jim pokaždé držím palce, aby se jim vše bezvadně povedlo. A bylo to opravdu tak. Pokud řekneme, že v první části představení, v níž vystupovali nejmladší sólisté, bylo vše okouzlující a dojemné, můžeme konstatovat, že v druhé části, v níž vystupoval Music Stars Band, v němž byla zastoupena mládež studující střední školy, bylo vše fantastické. Tato hudební skupina pro každý hraný světový evergreen střídala své složení, vše v dynamice a bez jakýchkoli pauz.

Do programu vstoupil i náš klub. Prezident klubu Ing. Jiří Málek ve svém krátkém vystoupení seznámil publikum s činností klubu za celou dobu jeho existence a s nejdůležitějšími aktivitami, které řešíme. Vyzdvihl i zásluhu našeho klubu na vybudování indukční smyčky v obou sálech divadla, která umožňuje nedoslýchavým s pomocí svých naslouchacích zařízení slyšet to, co se říká do mikrofonů na podiu. V závěru prezident sdělil, že za 16 roků bylo na všechny klubové aktivity ve prospěch veřejnosti a mládeže vynaloženo 1,45 milionu korun a organizace pečující o postižené občany z této částky obdržely 670 tisíc. Jako konferenciér a organizátor koncertu jsem představil i prezidentku LEO klubu slečnu Zuzanu Oulehlovou. Přiblížil publiku činnost této organizace a za všechny přítomné LEO klubu poděkoval. Většina členů této organizace je z táborského gymnazia Piera Coubertina. Členové LEO klubu podporují trvale Sdružení postižené dítě o.s. přímou prací s postiženými dětmi a přispívají organizaci i finančně. Během koncertu, formou symbolických šeků, Lions klub Tábor předal táborské pobočce Střediska integračních aktivit sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 15 000 Kč, Poradenskému centru neslyšících a nedoslýchavých Tábor 10 000 Kč, Sdružení postižené dítě o.s. Tábor 5 000 Kč a organizaci ILCO Tábor (dobrovolné sdružení stomiků) 5 000 Kč.

LEO klub předal Sdružení postižené dítě o.s. Tábor dalších 7 000 Kč.

Byla vyhodnocena i aktivita zaměřená na děti ve věku 11 - 13 roků. Před zahájením koncertu proběhla vernisáž s vyhodnocením celosvětové soutěže Mírového plakátu, kterou dlouhá léta organizují naši členové Mgr. Bohumír Fučík a Ing. Václav Hofreiter. Soutěže se zúčastnilo celkem 144 dětí ze ZŠ Zborovská v Táboře. Deset nejlepších Mírových plakátů bylo představeno na vernisáži ve foyeru divadla a jejich autoři byli oceněni diplomem prezidenta klubu a finančním darem klubu. V rámci koncertu pak bylo předáno prezidentem klubu ocenění Natálii Sedláčkové od guvernéra distriktu, spojené též s finanční odměnou. Mírový plakát autorky obdržel v distriktním kole jedno z nejvyšších ocenění a byl poslán do mezinárodního kola konaného v USA.

Finanční zisk z vlastního koncertu byl po zaplacení nájmu za sál divadla, předání finančního daru ZUŠ Sezimovo Ústí a odečtení ostatních nákladů minimální, ale cíle koncertu byly naplněny. Příští rok nás tedy čeká koncert polojubilejní, tedy XV., o kterém je třeba již dnes začít přemýšlet.

Předání symbolických šeků, třetí z leva prezidentka LEO klubu Zuzana OulehlováVýstavka nejlepších prací soutěže Mírového plakátu

Závěrečné poděkování Music Stars BanduFotodokumentaci z vernisáže pořídil Ing. Václav Hofreiter a z vlastního koncertu pan Tomáš Pazourek, kterým prostřednictvím lionského časopisu také děkuji.


Sekretář Lions klubu Tábor

Ing. Miroslav Kotěšovec.