Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

Prohlédli jsme si výrobu elektroizolačních materiálů v Táboře

19. 9. 2013

Exkurze CogebiByli jsme pozváni na exkurzi do závodu COGEBI (dřívější ELEKTROISOLY) jeho ředitelem a současně i prezidentem našeho klubu Ing. Jiřím Málkem, který nás závodem provázel, abychom se více dozvěděli o tom, co se v Táboře stále vyrábí.

Závod je součástí korporace ELCIM Group, již majoritně vlastní ruský podnikatel Igor Kuimov. V současné době zde pracuje kolem 150 zaměstnanců. Do roku 1989 zde pracovalo do 500 osob. Postupně byl stav redukován v souvislosti se ztrátou východních trhů, zejména ale se zastavením neproduktivních ručních výrob a převodem na nové technologie. V dnešní době jde přibližně 90 % zboží na export do celého světa.

K vlastní výrobě je třeba úvodem říci, že nejdokonalejším izolantem v elektrotechnice zůstává stále slída. Je to nerost, který se v přírodě i u nás vyskytuje téměř všude, ale pro výrobu je dovážena z Indie. Shlédli jsme celé její zpracování za pomoci mechanických i chemických procesů až do její konečné podoby ve formě tenké folie. Vypadá to přibližně tak, jako je vyráběn papír v papírnách. Role tenké slídové folie je základem pro vyráběný izolační materiál. Aby byl výsledný produkt dostatečně pevný pro izolování vodičů v točivých a jiných strojích, je tato folie "slisována" s další folií o velké pevnosti do konečné podoby. Podle požadavků výroby a odběratele se folie řeže do různé šíře. My jsme shlédli linky, na nichž se folie řeže pro potřebu vlastního závodu. Nařezané pásky svinuté jako velké magnetofonové cívky se využívají na lince "ovíjecích" strojů, na nichž závod izoluje dodané měděné vodiče. Nevím, zda jsme nepřekáželi, ale všichni pracovníci se věnovali své práci a kromě našeho průvodce, který nás do tajů výroby zasvěcoval, byli připraveni odpovídat na naše všetečné dotazy.

Pane řediteli, děkujeme!!!

Foto a text sektretář klubu Miroslav Kotěšovec